وبلاگ دومینووب◕‿◕

گروه تخصصی✓دومینووب طراح ومیزبان انواع سایت✓شخصی✓شرکتی✓تجاری✓DominoWeb.IR

وبلاگ دومینووب◕‿◕

گروه تخصصی✓دومینووب طراح ومیزبان انواع سایت✓شخصی✓شرکتی✓تجاری✓DominoWeb.IR

وبلاگ دومینووب◕‿◕
گروه استارت آپی خالق انواع سایت فروشگاه سازاینترنتی دومینوکارت مجهزبه سیستم سبدخریدوپرداخت امن بانکی◕‿◕DominoCart.IR

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند .

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند . .

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند .

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند ..

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند ..

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند .

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند .

افراد زیادی در دنیا وجود دارند که برای رونق کسب و کارشان وب سایت هایی طراحی کرده اند . یکی از از این سیستم های مدیریت محتوا و سایت ساز محبوب ان ها سیستم وردپرس است . دلیل محبوبیت بالای ان هم این است که طراحان و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از بهترین افزونه های وردپرس که به صورت رایگان در اختیارشان قرار می گیرد بهترین وب سایت ها را طراحی و خلق کنند .تنوع فراوانی که وردپرس در خزانه ی پلاگین هایش دارد باعث این محبوبیت و هجوم کاربران شده است . در این مقاله قصد داریم تا لیستی که در مورد بهترین افزونه های وردپرس برای شما تهیه کرده ایم را ارائه کنیم این مطلب به علت طولانی بودن به 8 قسمت تقسیم شده است اما نگران نباشید این 8 قسمت کوتاه و خیلی ساده توضیح داده شده اند  .

امکانات درطراحی سایت اتحادیه اصناف وکسبه

 

امکانات درنظرگرفته شده درسایت اتحادیه های اصناف به سه بخش تقسیم میشود

الف-اختصاص موضوعات مربوطه درصفحات سایت

ب-امکاناتی که به واسطه آن بتوان دستاویزی جهت کسب درآمدبرای اتحادیه مذکورمهیانمود

د-ایجادامکاناتی که بستری برای تبلیغات صنفی یاایجادسایتی مستقل به صورت زیرمجموعه سایت اصلی برای هریک ازاعضای اتحادیه نیزفراهم نماید

 

 

سوالات متداول کاربران درزمینه تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی

1-سوال- ماچندین سال است که دارای سایت اینترنتی هستیم ,آیادیگرنیاز به فروشگاه اینترنتی داریم ؟ وآیاسایت ما قابل تغییراست؟

جواب- واژه سایت به تمامی انواع وبسایتهای اینترنتی درفضای مجاری که انواع مختلف با کاربریهای مختلف می باشنداطلاق می گردد.سایت به تنهایی  شامل محتوایی مانندمعرفی کسب کارومحصولات +آدرس ومشخصات فردی وصنفی که, فاقد ابزارسبدخرید است ولی در وبسایت تجاری که به آن فروشگاه اینترنتی می گویند با تجهیز ودارا بودن  افزونه سبد خریدتمامی مراحل ازثبت نام کاربر +سفارش کالا+واریزوانجام تراکنش تا اطلاع ازفروش کالابه مدیرفروشگاه به صورت الکترونیک وسیستماتیک بدون هیچ کنترل ودخالت انسانی به طورکامل درون آن انجام می شود